GETTEC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2004
 • CVR 27517943

Virksomheden GETTEC ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Herlev. De blev etableret i 2. marts 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 2 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-100%

Egenkapital

54’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

2022-8 DKK
2021-4 DKK
2020-96.050 DKK
2019-41 DKK
20180 DKK
2017470 DKK
2016-4.500 DKK
2015-4.501 DKK
2014-4.805 DKK
2013-155.917 DKK
2012-97.563 DKK

Likviditetsgrad

316 %

0%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  1’
  79’
  79’
  200’
  -605’
  -
  459’
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GETTEC ApS 05.12.2006
GETTEC HOLDING ApS 11.01.2005 04.12.2006
FBX 806 ApS 02.03.2004 10.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Buderupvej 2 · DK-2730 Herlev 11.01.2005
Borups Allé 176 · DK-2400 København NV 02.03.2004 10.01.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 02.03.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-05 05.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 05.12.2006
125.000 DKK 02.03.2004 04.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Robertus Hendrikus Maria Fleuren 11.01.2005
Hans Gustav Brix 02.03.2004 11.01.2005

Legalle ejere

Navn Fra Til
Robertus Hendrikus Maria Fleuren 04.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robertus Hendrikus Maria Fleuren 02.03.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GETTEC ApS

Buderupvej 2
2730 Herlev

CVR

27517943

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2004

P-nummer

1010435907

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive agentur, handel, fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, konsulentvirksomhed, servicevirksomhed, forvaltning og administration iøvrigt, og anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. Formål kan drives i Danmark og i udlandet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-