MABO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2004
 • CVR 27514979

Virksomheden MABO ApS befinder sig i branchen "Anden måling og teknisk analyse" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 28. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -24.270 DKK, mens den i 2021 var på -34.118 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.465 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bo Hovmand.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

+42%

Egenkapital

6’ DKK

-80%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

+41%

Årets resultat

2022-23.465 DKK
2021-40.583 DKK
2020-57.063 DKK
2019-235.618 DKK
2018-14.669 DKK
2017-20.716 DKK
201611.879 DKK
2015204.803 DKK
201465.690 DKK
201315.850 DKK
2012-63.375 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-21%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-25 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-76%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  4’
  -
  -
  4’
  -23’
  -
  -23’
  0
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  39’
  97’
  97’
  125’
  -354’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  6’
  91’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MABO ApS 28.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidehusvej 23 · DK-3450 Allerød 11.03.2008
Østrigsgade 23 · DK-2300 København S 28.06.2004 10.03.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
712090 Anden måling og teknisk analyse 01.01.2008
743090 Anden måling og teknisk analyse 01.07.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 28.06.2004 30.06.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-03-12 12.03.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.03.2009

Direktører

Navn Fra Til
Bo Hovmand 28.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Hovmand 01.06.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MABO ApS

Hvidehusvej 23
3450 Allerød

CVR

27514979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2004

P-nummer

1010657853

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

712090
Anden måling og teknisk analyse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bo@mabo.dk

Telefon

40208949

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed vedrørende spørgeskemaer og test af disse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-