FL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2003
 • CVR 27491200

Virksomheden FL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 22. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.761 DKK, mens den i 2021 var på -15.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 218.027 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

218’ DKK

-59%

Egenkapital

1.800’ DKK

+6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

285’ DKK

-58%

Årets resultat

2022218.027 DKK
2021536.116 DKK
2020489.321 DKK
2019430.537 DKK
2018-5.453 DKK
201715.329 DKK
2016991.005 DKK
2015645.596 DKK
2014178.311 DKK
2013-127.094 DKK
2012-429.347 DKK

Likviditetsgrad

10.046 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.818’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.145’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  14’
  -161’
  -
  -147’
  285’
  -
  285’
  -
  218’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  673’
  673’
  -
  -
  -
  29’
  145’
  1.145’
  1.818’
  40’
  1.592’
  168’
  -
  1.800’
  -
  1.800’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  8’
  11’
  1.818’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS 22.12.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Nellerødvej 63 · DK-3200 Helsinge 27.10.2022
Lucernevej 6 · DK-3450 Allerød 22.12.2003 26.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 01.12.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.12.2003 30.11.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-15 15.10.2020
2003-12-22 22.12.2003 14.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2020
125.000 DKK 22.12.2003 14.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.10.2022
Selskabet tegnes af en direktør. Direktionen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. 22.12.2003 26.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Dahl Pedersen 22.12.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Dahl Pedersen 22.12.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS

Nellerødvej 63
3200 Helsinge

CVR

27491200

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2003

P-nummer

1010277112

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fdp@corpital.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og/eller associerede selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller