APEKS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. nov. 2003
 • CVR 27464386

Virksomheden APEKS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 28. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.800 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -63.939 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-64’ DKK

+82%

Egenkapital

-509’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-65’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-63.939 DKK
2021-357.755 DKK
2020289.367 DKK
2019221.481 DKK
201843.594 DKK
2017-724.196 DKK
2016-43.824 DKK
201560.735 DKK
2014-91.512 DKK
2013-239.897 DKK
2012-208.352 DKK

Likviditetsgrad

47 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-57 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

891’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

659’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -66’
  31’
  -34’
  4’
  0
  -65’
  -
  -65’
  -1’
  -64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  202’
  -
  -
  232’
  232’
  -
  -
  591’
  -
  0
  659’
  891’
  125’
  -634’
  -
  -
  -509’
  -
  -509’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  564’
  1.400’
  891’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
APEKS ApS 09.12.2003
AP INVEST ApS UNDER STIFTELSE 28.11.2003 08.12.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Ildervej 12 · DK-8660 Skanderborg 01.01.2007
Ildervej 12 · DK-8660 Skanderborg 28.11.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 28.11.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-12-09 09.12.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.12.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.12.2003

Direktører

Navn Fra Til
Peter Jensen Thingholm 28.11.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Jensen Thingholm 28.11.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

APEKS ApS

Ildervej 12
8660 Skanderborg

CVR

27464386

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 2003

P-nummer

1010241290

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af anparter eller aktier i andre selskaber og investering i øvrigt

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej