LAIERH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2003
 • CVR 27459269

Virksomheden LAIERH ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 2. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -33.558 DKK, mens den i 2021 var på -38.921 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.459.053 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.459’ DKK

-107%

Egenkapital

-4.308’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.459’ DKK

-110%

Årets resultat

2022-1.459.053 DKK
2021-706.474 DKK
20202.046.280 DKK
2019108.534 DKK
2018646.500 DKK
2017402.598 DKK
2016-372.870 DKK
2015-1.718.765 DKK
20142.148.364 DKK
2013-562.338 DKK
201216.743 DKK

Likviditetsgrad

39 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-159 %

-148%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.704’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.704’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -34’
  647’
  -2.073’
  -
  -1.426’
  -1.459’
  -
  -1.459’
  0
  -1.459’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.355’
  2.704’
  2.704’
  4.500’
  -8.808’
  -
  -
  -4.308’
  -
  -4.308’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  7.012’
  2.704’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAIERH ApS 02.12.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Ehlersvej 31 · DK-2900 Hellerup 19.06.2019
Ehlersvej 31 · DK-2900 Hellerup 02.12.2003 18.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 02.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-11-20 20.11.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
4.500.000 DKK 20.11.2007
1.400.000 DKK 08.01.2004 19.11.2007
125.000 DKK 02.12.2003 07.01.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 20.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lars Laier Henriksen 02.12.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Laier Henriksen 20.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAIERH ApS

Ehlersvej 31
2900 Hellerup

CVR

27459269

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2003

P-nummer

1010235584

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i selskaber, rådgivningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

4.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-