EGOVISION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2003
 • CVR 27452825

Virksomheden EGOVISION ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 26. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.427 DKK, mens den i 2021 var på -2.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.843 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+114%

Egenkapital

245’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

+114%

Årets resultat

202210.843 DKK
2021-76.445 DKK
2020-4.393 DKK
201931.686 DKK
201839.322 DKK
2017-70.165 DKK
201624.411 DKK
2015-452.452 DKK
2014129.291 DKK
201398.341 DKK
201282.456 DKK

Likviditetsgrad

146 %

-8%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

317’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -3’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  212’
  -
  -
  -
  -
  105’
  105’
  317’
  125’
  -1’
  -
  -
  245’
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  72’
  317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EGOVISION ApS 26.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Rosbæksvej 8 · DK-2100 København Ø 18.11.2014
Badstuestræde 17 · DK-1209 København K 18.05.2005 17.11.2014
Admiralgade 20 · DK-1066 København K 26.11.2003 17.05.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 26.11.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-11-26 26.11.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.11.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 26.11.2003

Direktører

Navn Fra Til
Christoffer Boe 26.11.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christoffer Boe 26.11.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EGOVISION ApS

Rosbæksvej 8
2100 København Ø

CVR

27452825

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2003

P-nummer

1010227905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HR. BOE & CO. ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

boe@alphavillepictures.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Alphaville Pictures Copenhagen ApS samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-