V.T.S. EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2003
 • CVR 27435327

Virksomheden V.T.S. EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 11. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 608.879 DKK, mens den i 2021 var på 637.444 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 171.648 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

172’ DKK

-22%

Egenkapital

2.314’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

267’ DKK

-18%

Årets resultat

2022171.648 DKK
2021219.369 DKK
2020193.020 DKK
2019200.342 DKK
2018211.237 DKK
2017193.472 DKK
2016175.727 DKK
2015187.702 DKK
2014152.918 DKK
2013217.550 DKK
2012166.208 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-5%
Svag

Soliditetsgrad

29 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.968’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

609’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

5.654’ DKK

-5%

Tilgodehavende

2’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  609’
  -
  -164’
  -
  445’
  -
  -178’
  -
  -178’
  267’
  -
  267’
  -96’
  172’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.965’
  -
  -
  -
  -
  7.965’
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  7.968’
  125’
  2.189’
  -
  -
  2.314’
  -
  2.314’
  -
  -
  3.030’
  -
  -
  -
  4.547’
  -
  145’
  621’
  -
  25’
  -
  1.106’
  7.968’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V.T.S. EJENDOMME ApS 11.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Sølunden 11 · DK-8620 Kjellerup 01.01.2007
Sølunden 11 · DK-8620 Kjellerup 11.11.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 11.11.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-28 28.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.11.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene 28.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Arne Nielsen 11.11.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Nielsen 08.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V.T.S. EJENDOMME ApS

Sølunden 11
8620 Kjellerup

CVR

27435327

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2003

P-nummer

1010207408

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er Byggerivirksomhed, køb og salg af fast ejendom, finansiering og handel samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-