HENRIK LARSEN, LÆSØ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2003
 • CVR 27413226

Virksomheden HENRIK LARSEN, LÆSØ ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Læsø. De blev etableret i 15. september 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 138.170 DKK, mens den i 2022 var på 365.132 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 103.931 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

104’ DKK

-66%

Egenkapital

2.719’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

-69%

Årets resultat

2023103.931 DKK
2022306.501 DKK
2021213.944 DKK
2020758.434 DKK
2019636.475 DKK
2018307.090 DKK
2017272.482 DKK
2016287.344 DKK
2015-226.427 DKK
2014268.089 DKK
2013241.687 DKK
2012-296.995 DKK

Likviditetsgrad

1.201 %

God

Afkastningsgrad

3 %

-70%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.774’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

138’ DKK

-62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

659’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  138’
  -
  -9’
  14’
  94’
  11’
  -4’
  -
  7’
  101’
  -
  101’
  -3’
  104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.239’
  875’
  -
  -
  875’
  2.114’
  -
  -
  506’
  -
  85’
  659’
  2.774’
  125’
  2.533’
  61’
  -
  2.719’
  -
  2.719’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  55’
  2.774’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK LARSEN, LÆSØ ApS 15.09.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Lille Stoklundvej 1 · DK-9940 Læsø 17.01.2019
Lille Stoklundvej 1 · DK-9940 Læsø 15.09.2003 16.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.09.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-29 29.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Brian Larsen 15.09.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Brian Larsen 15.09.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK LARSEN, LÆSØ ApS

Lille Stoklundvej 1
9940 Læsø

CVR

27413226

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2003

P-nummer

1010181530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

98491816

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber pg associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-