Sato Business Partner ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2003
 • CVR 27383610

Virksomheden Sato Business Partner ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 30. september 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 619.552 DKK, mens den i 2021 var på 519.322 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.579 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lars Mørkøv Harding Kristiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+104%

Egenkapital

207’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

60’ DKK

+153%

Årets resultat

202248.579 DKK
202123.858 DKK
2020-57.535 DKK
2019-863 DKK
201833.826 DKK
2017175.730 DKK
2016205.611 DKK
2015-123.106 DKK
2014-57.999 DKK
2013-105.541 DKK
2012-1.279.338 DKK

Likviditetsgrad

147 %

-25%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

34 %

-34%
God

Overskudsgrad

-

Balance

610’ DKK

+99%

Bruttofortjeneste

620’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

594’ DKK

+105%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  620’
  -559’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  60’
  -
  60’
  -11’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  16’
  -
  21’
  -
  21’
  435’
  594’
  610’
  175’
  32’
  -
  -
  207’
  -
  207’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  336’
  403’
  610’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sato Business Partner ApS 01.02.2016
NOREPA ApS 23.10.2012 31.01.2016
LEJLET ApS 30.09.2003 22.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Lundemarken 6 · DK-4000 Roskilde 31.03.2019
Værftsvej 10 · DK-4600 Køge 15.08.2017 30.03.2019
Teglholm Allé 13 · DK-2450 København SV 21.12.2016 14.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 06.11.2012
772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 01.01.2008 05.11.2012
714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt 01.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-01 01.02.2016
2012-10-23 23.10.2012 31.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
175.000 DKK 20.12.2004
150.000 DKK 22.01.2004 19.12.2004
125.000 DKK 30.09.2003 21.01.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 23.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lars Mørkøv Harding Kristiansen 18.01.2016
Jacob Sture Kamstrup-Larsen 23.10.2012 18.01.2016
Morten Larsen 22.11.2004 23.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Mørkøv Harding Kristiansen 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sato Business Partner ApS

Lundemarken 6
4000 Roskilde

CVR

27383610

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2003

P-nummer

1010144767

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@sato.dk

Telefon

53205200

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

175.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja