NORDMANN EXPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. aug. 2003
 • CVR 27310567

Virksomheden NORDMANN EXPORT ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med blomster og planter" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 22. august 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.832 DKK, mens den i 2021 var på 11.869 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.093 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-424%

Egenkapital

131’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-424%

Årets resultat

2022-12.093 DKK
20213.736 DKK
202029.053 DKK
2019-44.821 DKK
2018-29.412 DKK
2017-24.931 DKK
2016-214.271 DKK
2015-6.344 DKK
201478.762 DKK
2013124.570 DKK
2012-24.323 DKK

Likviditetsgrad

718 %

-30%
God

Afkastningsgrad

-7 %

-206%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

153’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-166%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

153’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -3’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  148’
  153’
  153’
  127’
  4’
  -
  -
  131’
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  5’
  21’
  153’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORDMANN EXPORT ApS 07.10.2003
OLE JOHANNSEN EXPORT ApS 22.08.2003 06.10.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Vølundsgade 31 · DK-6400 Sønderborg 03.05.2022
Trenevej 27 · DK-6400 Sønderborg 17.08.2021 02.05.2022
Fasanvej 4 · DK-6340 Kruså 01.01.2007 16.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
462200 Engroshandel med blomster og planter 01.01.2008
512200 Engroshandel med blomster og planter 22.08.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-25 25.03.2019
2012-07-13 13.07.2012 24.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
127.000 DKK 25.03.2019
126.000 DKK 13.07.2012 24.03.2019
125.000 DKK 22.08.2003 12.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Ole Johannsen 22.08.2003

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ole Johannsen 08.08.2017
OLE JOHANNSEN HOLDING. KOLLUND ApS 22.08.2003 08.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Johannsen 22.08.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORDMANN EXPORT ApS

Vølundsgade 31
6400 Sønderborg

CVR

27310567

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. august 2003

P-nummer

1010054148

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

462200
Engroshandel med blomster og planter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ole@nordmann.dk

Telefon

40525840

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handel og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

127.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-