T.I. SØRENSEN MARKETING OG MATERIEL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2003
 • CVR 27299385

Virksomheden T.I. SØRENSEN MARKETING OG MATERIEL ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 17. juni 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.772.671 DKK, mens den i 2022 var på 2.824.399 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.658.601 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tom Ingemand Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.659’ DKK

-18%

Egenkapital

3.556’ DKK

+76%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.125’ DKK

-18%

Årets resultat

20231.658.601 DKK
20222.020.805 DKK
20211.218 DKK
202047.236 DKK
2019116.497 DKK
201818.417 DKK
2017118.815 DKK
2016187.743 DKK
201554.786 DKK
2014236.083 DKK
2013162.513 DKK
2012386.373 DKK

Likviditetsgrad

2.516 %

-76%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.703’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

2.773’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.703’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.773’
  -696’
  -
  -
  -
  -
  -49’
  -
  49’
  2.125’
  -
  2.125’
  -467’
  1.659’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3.594’
  3.703’
  3.703’
  50’
  3.384’
  122’
  -
  3.556’
  -
  3.556’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  467’
  -
  47’
  147’
  3.703’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T.I. SØRENSEN MARKETING OG MATERIEL ApS 17.06.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Havnevej 7 · DK-3100 Hornbæk 22.02.2019
Kystvej 7 · DK-3100 Hornbæk 01.04.2006 21.02.2019
Skodsborg Strandvej 215 · DK-2942 Skodsborg 17.06.2003 31.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 18.06.2003 31.12.2007
980000 Uoplyst 17.06.2003 17.06.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-15 15.01.2018
2011-03-01 01.03.2011 14.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2018
125.000 DKK 17.06.2003 14.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Tom Ingemand Sørensen 17.06.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tom Ingemand Sørensen 17.06.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T.I. SØRENSEN MARKETING OG MATERIEL ApS

Havnevej 7
3100 Hornbæk

CVR

27299385

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2003

P-nummer

1010040015

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, investering og besiddelse af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-