METTE BENDTSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2003
 • CVR 27272282

Virksomheden METTE BENDTSEN ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 19. juni 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.750 DKK, mens den i 2022 var på -12.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 634.127 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

634’ DKK

+206%

Egenkapital

2.368’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

634’ DKK

+206%

Årets resultat

2023634.127 DKK
2022-597.030 DKK
202121.216 DKK
2020-83.285 DKK
2019735.220 DKK
2018-108.002 DKK
2017111.654 DKK
2016-258.295 DKK
2015869.646 DKK
201491.309 DKK
2013413.491 DKK
2012261.997 DKK

Likviditetsgrad

1.208 %

-30%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.581’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.581’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  664’
  -16’
  -
  648’
  634’
  -
  634’
  0
  634’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  2.581’
  2.581’
  125’
  2.121’
  122’
  -
  2.368’
  -
  2.368’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  214’
  2.581’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
METTE BENDTSEN ApS 19.06.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Grøndahlsvej 15 · DK-7400 Herning 08.01.2024
Grøndahlsvej 15 · DK-7400 Herning 12.03.2021 07.01.2024
Grøndahlsvej 15 · DK-7400 Herning 23.02.2021 11.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 27.06.2008
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.01.2008 26.06.2008
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. 01.08.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-11 11.04.2017
2004-08-11 11.08.2004 10.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.06.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 11.08.2004

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Nygård Bendtsen 11.08.2004
Mette Vestergaard Bendtsen 19.06.2003 11.08.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Nygård Bendtsen 19.06.2003
Mette Vestergaard Bendtsen 19.06.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

METTE BENDTSEN ApS

Grøndahlsvej 15
7400 Herning

CVR

27272282

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2003

P-nummer

1010007328

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

orlandousa@live.dk

Telefon

93391747

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-