STIKSTAD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2003
 • CVR 27216595

Virksomheden STIKSTAD ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i Valby. De blev etableret i 11. juni 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.038 DKK, mens den i 2022 var på -10.767 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 17.857 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bent Svendsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

+117%

Egenkapital

60’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

23’ DKK

+117%

Årets resultat

202317.857 DKK
2022-107.113 DKK
2021-11.548 DKK
202055.102 DKK
201932.671 DKK
2018-31.352 DKK
2017-27.371 DKK
20165.439 DKK
201510.012 DKK
20147.662 DKK
201333.013 DKK
201219.502 DKK

Likviditetsgrad

113 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

12 %

+24%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

506’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

506’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -24’
  -
  -
  -
  73’
  -15’
  -
  58’
  23’
  -
  23’
  -5’
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  17’
  506’
  506’
  125’
  -65’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  446’
  506’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STIKSTAD ApS 11.06.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Valby Langgade 26 · DK-2500 Valby 30.09.2018
Valby Langgade 26 · DK-2500 Valby 24.08.2012 29.09.2018
Valby Langgade 26 · DK-2500 Valby 02.02.2006 23.08.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 01.01.2008
747010 Almindelig rengøring 01.07.2003 31.12.2007
980000 Uoplyst 11.06.2003 30.06.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-07 07.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.06.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 07.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Bent Svendsen 11.06.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent Svendsen 11.06.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STIKSTAD ApS

Valby Langgade 26
2500 Valby

CVR

27216595

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2003

P-nummer

1009940304

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

56283623

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, service og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-