SKIVE AU2LAK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. jun. 2003
 • CVR 27198597

Virksomheden SKIVE AU2LAK A/S befinder sig i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier" og har adresse i Skive. De blev etableret i 10. juni 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.790.332 DKK, mens den i 2021 var på 4.517.103 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 555.746 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Agger. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Michael Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

556’ DKK

+506%

Egenkapital

2.167’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

708’ DKK

+559%

Årets resultat

2022555.746 DKK
2021-136.788 DKK
2020525.252 DKK
201920.662 DKK
2018472.956 DKK
2017623.259 DKK
2016236.708 DKK
2015769.289 DKK
2014547.000 DKK
2013243.955 DKK
2012291.480 DKK

Likviditetsgrad

90 %

+39%
Svag

Afkastningsgrad

12 %

+918%
God

Soliditetsgrad

35 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.167’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

5.790’ DKK

+28%

Gældsforpligtelser

3.191’ DKK

-10%

Tilgodehavende

2.006’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.790’
  -4.743’
  -306’
  -
  741’
  50’
  -83’
  -
  -33’
  708’
  -
  708’
  -152’
  556’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.054’
  -
  -
  -
  106’
  4.161’
  434’
  648’
  523’
  127’
  257’
  2.006’
  6.167’
  500’
  1.167’
  500’
  -
  2.167’
  -
  2.167’
  810’
  810’
  950’
  -
  -
  -
  950’
  -
  192’
  -
  -
  535’
  1.314’
  2.241’
  6.167’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKIVE AU2LAK A/S 06.06.2005
SKIVE AUTOLAKERERI A/S 10.06.2003 05.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Ulvevej 4 · DK-7800 Skive 10.06.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
452020 Karosseriværksteder og autolakererier 01.01.2008
502050 Autolakererier 10.06.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-11-17 17.11.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 10.06.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør og af den samlede bestyrelse. 17.11.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anette Agger 17.11.2010
Lone Stubkær Pedersen 17.11.2010
Knud Mortensen 10.06.2003 17.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Agger 17.11.2010
Knud Mortensen 10.06.2003 17.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Agger 22.11.2010
Michael Pedersen 22.11.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKIVE AU2LAK A/S

Ulvevej 4
7800 Skive

CVR

27198597

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. juni 2003

P-nummer

1009919100

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SKIVE AUTOLAKERERI A/S

Branchekode

452020
Karosseriværksteder og autolakererier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97526000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med autolakering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør og af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Nej