3 R HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. apr. 2003
 • CVR 27097944

Virksomheden 3 R HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Ålsgårde. De blev etableret i 2. april 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -45 DKK, mens den i 2021 var på -75 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.741 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-101%

Egenkapital

2.284’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-101%

Årets resultat

2022-2.741 DKK
2021478.756 DKK
2020343.956 DKK
2019350.912 DKK
2018446.731 DKK
2017113.011 DKK
2016359.911 DKK
2015-7.951 DKK
2014253.883 DKK
2013160.506 DKK
201253.603 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.396’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

539’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.857’
  1.857’
  -
  -
  -
  536’
  3’
  539’
  2.396’
  125’
  755’
  -
  -
  2.284’
  -
  2.284’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.396’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
3 R HOLDING ApS 02.04.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Strandvej 144A · DK-3140 Ålsgårde 14.06.2022
Amager Strandvej 232 · DK-2300 København S 30.06.2008 13.06.2022
Forchhammersvej 13 · DK-1920 Frederiksberg C 05.10.2005 29.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 01.01.2007 31.12.2007
652340 Finansielle holdingselskaber 01.09.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-10 10.03.2015
2008-06-27 27.06.2008 09.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.04.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kruse Ravnsbeck 02.04.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kruse Ravnsbeck 02.04.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

3 R HOLDING ApS

Nordre Strandvej 144
3140 Ålsgårde

CVR

27097944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. april 2003

P-nummer

1009798001

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-