ACORNTECH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2003
 • CVR 27072739

Virksomheden ACORNTECH ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 19. marts 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 208.535 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

209’ DKK

+123%

Egenkapital

1.264’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

209’ DKK

+123%

Årets resultat

2022208.535 DKK
2021-896.350 DKK
202055.783 DKK
2019558.823 DKK
2018-611.170 DKK
2017560.522 DKK
2016106.778 DKK
201532.800 DKK
2014-4.323 DKK
201334.852 DKK
201292.498 DKK

Likviditetsgrad

172 %

0%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+93%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.755’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.570’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  120’
  -58’
  169’
  230’
  209’
  -
  209’
  -
  209’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  185’
  -
  -
  1.834’
  140’
  5’
  2.570’
  2.755’
  125’
  1.139’
  -
  -
  1.264’
  -
  1.264’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.491’
  2.755’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ACORNTECH ApS 19.03.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Bækkelundsvej 11 · DK-8240 Risskov 19.03.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.05.2017
620100 Computerprogrammering 01.01.2008 30.04.2017
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 19.03.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-23 23.10.2018
2004-08-31 31.08.2004 22.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.03.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.08.2004

Direktører

Navn Fra Til
Jan Bjerregaard 19.03.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Bjerregaard 19.03.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ACORNTECH ApS

Bækkelundsvej 11
8240 Risskov

CVR

27072739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2003

P-nummer

1009769125

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor industriel udvikling og IT samt afledte brancher.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-