METTE LAUGESEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2003
 • CVR 27051642

Virksomheden METTE LAUGESEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 4. marts 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -39.180 DKK, mens den i 2022 var på -439.783 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 865.358 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

865’ DKK

+146%

Egenkapital

8.145’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

867’ DKK

+146%

Årets resultat

2023865.358 DKK
2022-1.900.523 DKK
20211.534.454 DKK
2020259.447 DKK
201925.199 DKK
20181.017.602 DKK
20171.341.602 DKK
2016159.442 DKK
20151.271.407 DKK
2014315.445 DKK
20131.030.303 DKK
20121.117.691 DKK

Likviditetsgrad

5.650 %

+49%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.289’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.151’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  913’
  -
  -
  913’
  867’
  -
  867’
  -2’
  865’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  138’
  -
  -
  138’
  138’
  -
  -
  -
  -
  348’
  8.151’
  8.289’
  125’
  7.015’
  1.005’
  -
  8.145’
  -
  8.145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  118’
  -
  -
  -
  13’
  13’
  144’
  8.289’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
METTE LAUGESEN HOLDING ApS 04.03.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Åshøjvej 26 · DK-4600 Køge 20.08.2018
Sankt Gertrudsstræde 45 · DK-4600 Køge 12.11.2007 19.08.2018
Åshøjvej 26 · DK-4600 Køge 04.03.2003 11.11.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2017
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2016
652340 Finansielle holdingselskaber 08.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-26 26.11.2018
2003-03-04 04.03.2003 25.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.03.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.03.2003

Direktører

Navn Fra Til
Mette Laugesen 04.03.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Laugesen 07.03.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

METTE LAUGESEN HOLDING ApS

Åshøjvej 26
4600 Køge

CVR

27051642

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2003

P-nummer

1009743924

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40618303

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, financiering og investering, herunder eje aktier og anparter i andre virksomheder, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-