JACK TRONIC HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2003
 • CVR 27046894

Virksomheden JACK TRONIC HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 26. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -41.507 DKK, mens den i 2021 var på -24.906 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -262.014 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-262’ DKK

-147%

Egenkapital

3.584’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-335’ DKK

-147%

Årets resultat

2022-262.014 DKK
2021554.013 DKK
2020333.687 DKK
2019176.011 DKK
2018134.560 DKK
2017260.461 DKK
201630.843 DKK
2015363.844 DKK
20140 DKK
2013235.923 DKK
2012481.071 DKK

Likviditetsgrad

322 %

+16%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

69 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.198’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.198’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  306’
  -600’
  -
  -294’
  -335’
  -
  -335’
  -73’
  -262’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  221’
  5.198’
  5.198’
  200’
  3.269’
  114’
  -
  3.584’
  -
  3.584’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.615’
  1.615’
  5.198’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JACK TRONIC HOLDING ApS 26.02.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Hestetangsvej 5 · DK-3520 Farum 15.01.2018
Hestetangsvej 5 · DK-3520 Farum 01.01.2007 14.01.2018
Hestetangsvej 5 · DK-3520 Farum 26.02.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.02.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-16 16.12.2020
2003-02-26 26.02.2003 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 26.02.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.02.2003

Direktører

Navn Fra Til
Jack Munkholm Jensen 26.02.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jack Munkholm Jensen 26.02.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JACK TRONIC HOLDING ApS

Hestetangsvej 5
3520 Farum

CVR

27046894

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2003

P-nummer

1009738343

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-