NØRULF LEASING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. feb. 2003
 • CVR 27045529

Virksomheden NØRULF LEASING ApS befinder sig i branchen "Finansiel leasing" og har adresse i Nordborg. De blev etableret i 7. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.418.671 DKK, mens den i 2021 var på 5.318.582 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 369.655 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

370’ DKK

+23%

Egenkapital

3.808’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

476’ DKK

+23%

Årets resultat

2022369.655 DKK
2021301.527 DKK
2020520.342 DKK
2019590.247 DKK
2018682.437 DKK
2017268.570 DKK
2016899.569 DKK
2015710.577 DKK
2014416.815 DKK
2013176.731 DKK
2012177.438 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-60%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+17%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

0%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

26.306’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

5.419’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

20.240’ DKK

+4%

Tilgodehavende

505’ DKK

-59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.419’
  -
  -4.453’
  -
  965’
  -
  -
  -
  -
  476’
  -
  476’
  -107’
  370’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  25.801’
  -
  25.801’
  -
  -
  -
  -
  25.801’
  -
  -
  -
  122’
  307’
  505’
  26.306’
  133’
  3.675’
  -
  -
  3.808’
  -
  3.808’
  2.258’
  2.258’
  11.152’
  -
  -
  -
  11.152’
  3.389’
  -
  719’
  -
  431’
  -
  9.088’
  26.306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NØRULF LEASING ApS 12.03.2007
ROLF NØRULF MASKINUDLEJNING OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS 07.02.2003 11.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Stolbro Gade 23 · DK-6430 Nordborg 20.10.2018
Stolbro Gade 23 · DK-6430 Nordborg 29.08.2007 19.10.2018
Baunbjergvej 30 · DK-6430 Nordborg 01.01.2007 28.08.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649100 Finansiel leasing 30.03.2010
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.01.2008 29.03.2010
713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt 01.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-03-12 12.03.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
133.000 DKK 07.02.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af e direktør. 12.03.2007

Direktører

Navn Fra Til
Rolf Mechlenborg Nørulf 07.02.2003

Legalle ejere

Navn Fra Til
NØRULF HOLDING ApS 29.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rolf Mechlenborg Nørulf 07.02.2003
Ulf Mechlenborg Nørulf 07.02.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NØRULF LEASING ApS

Stolbro Gade 23
6430 Nordborg

CVR

27045529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. februar 2003

P-nummer

1009736715

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649100
Finansiel leasing

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

74452021

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af entreprenørmaterial og udførelse af entreprenøropgaver.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af e direktør.

Registeret kapital

133.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej