SFA ELECTRIC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2003
 • CVR 27036775

Virksomheden SFA ELECTRIC ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 26. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.041.486 DKK, mens den i 2022 var på 1.172.215 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 109.661 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Walther Falksen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

110’ DKK

-66%

Egenkapital

1.408’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

143’ DKK

-66%

Årets resultat

2023109.661 DKK
2022319.669 DKK
202152.574 DKK
2020183.796 DKK
2019175.683 DKK
2018333.061 DKK
2017145.579 DKK
2016356.359 DKK
2015-227.270 DKK
2014208.563 DKK
2013373.866 DKK
201290.533 DKK

Likviditetsgrad

82 %

+14%
Svag

Afkastningsgrad

7 %

-55%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.670’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

1.041’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.042’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.041’
  -676’
  -187’
  -
  179’
  21’
  -68’
  11’
  -36’
  143’
  -
  143’
  -33’
  110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  369’
  92’
  -
  1.629’
  -
  -
  -
  -
  1.629’
  27’
  82’
  151’
  0
  616’
  1.042’
  2.670’
  125’
  1.283’
  -
  -
  1.408’
  -
  1.408’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.263’
  2.670’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SFA ELECTRIC ApS 26.02.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Tømrervej 22 · DK-6710 Esbjerg V 26.02.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.01.2008
742090 Anden teknisk rådgivning 26.02.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-03-29 29.03.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.02.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 29.03.2005

Direktører

Navn Fra Til
Søren Walther Falksen 30.05.2016
Hans Ole Falksen 01.04.2014 30.05.2016
Søren Walther Falksen 25.02.2013 01.04.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Walther Falksen 18.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SFA ELECTRIC ApS

Tømrervej 22
6710 Esbjerg V

CVR

27036775

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2003

P-nummer

1009726981

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde konsulent- og rådgivningsbistand om el-arbejder til skibe, boreplatformer mfl., og dermed beslægtet virksomhed, formueadministration samt udlejning af lokaler

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-