BIRCH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2003
 • CVR 27035027

Virksomheden BIRCH ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 5. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.359 DKK, mens den i 2021 var på -7.849 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -583.447 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-583’ DKK

-178%

Egenkapital

5.307’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-583’ DKK

-161%

Årets resultat

2022-583.447 DKK
2021747.756 DKK
2020-231.750 DKK
2019217.170 DKK
2018900.932 DKK
20171.687.788 DKK
20161.226.285 DKK
2015-910.518 DKK
20140 DKK
2013-1.185.197 DKK
2012-252.170 DKK

Likviditetsgrad

33.373 %

+849%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.322’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

-198%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.050’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  433’
  -993’
  -
  -560’
  -583’
  -
  -583’
  -
  -583’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  177’
  -
  177’
  -
  -
  -
  95’
  272’
  -
  -
  -
  -
  16’
  5.050’
  5.322’
  125’
  5.064’
  118’
  -
  5.307’
  -
  5.307’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  5.322’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIRCH ApS 05.02.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Fjelstrups Vej 3 · DK-3250 Gilleleje 22.01.2023
Østre Alle 23A · DK-3250 Gilleleje 12.11.2020 21.01.2023
Nordre Strandvej 32 · DK-3220 Tisvildeleje 26.08.2013 11.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 05.02.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-02-05 05.02.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.02.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.02.2003

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Otto Larsen 18.01.2007 05.02.2007

Direktører

Navn Fra Til
Kjeld Birch 05.02.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kjeld Birch 05.02.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIRCH ApS

Peter Fjelstrups Vej 3
3250 Gilleleje

CVR

27035027

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2003

P-nummer

1009725098

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kbi@sam-int.com

Telefon

40542440

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og investering samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller