SWEDPARTS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2003
 • CVR 27005144

Virksomheden SWEDPARTS ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 30. januar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 141.260 DKK, mens den i 2021 var på 152.489 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.861 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

52’ DKK

-20%

Egenkapital

297’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

-7%

Årets resultat

202251.861 DKK
202165.030 DKK
2020-57.926 DKK
201910.906 DKK
2018-44.652 DKK
2017-43.072 DKK
2016-52.030 DKK
2015-1.861 DKK
201416.832 DKK
201381.157 DKK
201225.390 DKK

Likviditetsgrad

130 %

+7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

11 %

+1%
God

Soliditetsgrad

23 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.291’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

141’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.291’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  141’
  -
  -
  -
  141’
  2’
  -65’
  -
  -64’
  78’
  -
  78’
  -
  52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.125’
  103’
  52’
  -
  -
  1.291’
  1.291’
  125’
  167’
  -
  -
  297’
  -
  297’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  136’
  -
  995’
  1.291’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SWEDPARTS ApS 30.01.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Engelgårdsvej 5 · DK-7100 Vejle 01.01.2007
Engelgårdsvej 5 · DK-7100 Vejle 10.01.2006 31.12.2006
Engelgårdsvej 5 · DK-7100 Vejle 30.01.2003 09.01.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 01.01.2008
503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) 30.01.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-01-30 30.01.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.01.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.01.2003

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Kjeldsen 30.01.2003

Legalle ejere

Navn Fra Til
LÅGE HOLDING ApS 30.01.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Kjeldsen 30.01.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SWEDPARTS ApS

Engelgårdsvej 5
7100 Vejle

CVR

27005144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2003

P-nummer

1009690065

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

453200
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

swedpartsaps@gmail.com

Telefon

29661466

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, national og international handel med reservedele og tilbehør til biler og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-