VISION TRADE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2003
 • CVR 26992974

Virksomheden VISION TRADE ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder" og har adresse i Lille Skensved. De blev etableret i 20. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 39.507 DKK, mens den i 2021 var på 15.095 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

+55%

Egenkapital

294’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

24’ DKK

> +999%

Årets resultat

202218.577 DKK
202112.022 DKK
2020100.136 DKK
2019-108.516 DKK
2018-2.074 DKK
20174.966 DKK
201619.975 DKK
201538.031 DKK
201467.421 DKK
2013-6.885 DKK
2012-642 DKK

Likviditetsgrad

149 %

+14%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

40 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

734’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

+162%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

655’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  40’
  -
  -14’
  -
  25’
  0
  -1’
  -
  -1’
  24’
  -
  24’
  -
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  79’
  5’
  45’
  -
  -
  17’
  655’
  734’
  125’
  160’
  -
  -
  294’
  -
  294’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  26’
  75’
  440’
  734’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VISION TRADE ApS 20.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Elsdyrvej 1 · DK-4623 Lille Skensved 07.03.2011
Stormøllevej 17A · DK-4600 Køge 06.12.2007 06.03.2011
Tangmosevej 77 · DK-4600 Køge 20.11.2003 05.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 01.01.2008
526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel 01.01.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 20.11.2003 31.12.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-19 19.04.2022
2003-11-20 20.11.2003 18.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.11.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 20.11.2003

Direktører

Navn Fra Til
Søren Risager Nielsen 20.11.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Risager Nielsen 20.11.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VISION TRADE ApS

Elsdyrvej 1
4623 Lille Skensved

CVR

26992974

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2003

P-nummer

1010299159

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ONA ApS
 • SNCompany ApS
 • VKA ApS

Branchekode

479900
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40750404

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-