METAFRONESIS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2004
 • CVR 26992222

Virksomheden METAFRONESIS ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 25. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 17.746 DKK, mens den i 2021 var på 88.809 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -205.870 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Stig Berthelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-206’ DKK

-434%

Egenkapital

107’ DKK

-75%

Omsætning

-

Resultat før skat

-203’ DKK

-351%

Årets resultat

2022-205.870 DKK
202161.640 DKK
2020188.349 DKK
201972.644 DKK
2018-12.268 DKK
201775.244 DKK
2016125.013 DKK
20152.939 DKK
2014-4.615 DKK
2013-14.865 DKK
2012-1.463 DKK

Likviditetsgrad

143 %

-75%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-66%
Svag

Soliditetsgrad

35 %

-58%
God

Overskudsgrad

-

Balance

306’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

18’ DKK

-80%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

286’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  18’
  -
  -
  -
  18’
  -
  -221’
  -
  -221’
  -203’
  -
  -203’
  -3’
  -206’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  273’
  -
  286’
  306’
  125’
  -18’
  -
  -
  107’
  -
  107’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  40’
  199’
  306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
METAFRONESIS ApS 09.02.2011
FRONESIS ApS 25.06.2004 08.02.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Farsundsvej 8 · DK-8200 Aarhus N 17.04.2019
Halvrebene 42 · DK-9560 Hadsund 26.04.2018 16.04.2019
Vestervangen 34 · DK-8370 Hadsten 01.01.2007 25.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 27.10.2016
855300 Køreskoler 01.01.2008 26.10.2016
804100 Køreskoler mv. 25.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-02-09 09.02.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 09.02.2011

Direktører

Navn Fra Til
Anders Stig Berthelsen 25.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Stig Berthelsen 25.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

METAFRONESIS ApS

Farsundsvej 8
8200 Aarhus N

CVR

26992222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2004

P-nummer

1010647041

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@fronesis.dk

Telefon

24488517

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handel

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-