CHINO INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2004
 • CVR 26990092

Virksomheden CHINO INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 20. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.658 DKK, mens den i 2021 var på -12.306 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -349.351 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-349’ DKK

-51%

Egenkapital

4.143’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-349’ DKK

-66%

Årets resultat

2022-349.351 DKK
2021-230.983 DKK
20201.900.742 DKK
2019427.748 DKK
201888.274 DKK
2017268.608 DKK
2016424.881 DKK
2015752.244 DKK
2014243.236 DKK
2013405.597 DKK
20126.090 DKK

Likviditetsgrad

202 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

62 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.689’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.154’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  81’
  -502’
  -
  -421’
  -349’
  -
  -349’
  -
  -349’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.536’
  1.536’
  -
  -
  -
  -
  2.955’
  5.154’
  6.689’
  1.525’
  1.127’
  -
  -
  4.143’
  -
  4.143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  2.546’
  6.689’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHINO INVEST ApS 20.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Koldekildevej 67 · DK-4000 Roskilde 09.06.2015
Kastholmvej 5 · DK-4390 Vipperød 10.01.2013 08.06.2015
Lindebugten 22 · DK-2500 Valby 20.06.2004 09.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.03.2016
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.02.2016
980000 Uoplyst 20.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-31 31.05.2015
2011-12-07 07.12.2011 30.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.525.000 DKK 07.12.2011
125.000 DKK 20.06.2004 06.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Michael Chino Hjorth 20.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Chino Hjorth 20.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHINO INVEST ApS

Koldekildevej 67
4000 Roskilde

CVR

26990092

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2004

P-nummer

1010648064

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, finansiering og investering i såve børsnoterede som unoterede aktiver.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.525.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-