CHC EGVAD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2002
 • CVR 26920647

Virksomheden CHC EGVAD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Markedsanalyse og offentlig meningsmåling" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 16. december 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.275.786 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.276’ DKK

-39%

Egenkapital

14.480’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.282’ DKK

-39%

Årets resultat

20232.275.786 DKK
20223.757.058 DKK
20211.931.933 DKK
2020592.274 DKK
2019860.516 DKK
20181.713.052 DKK
20172.638.988 DKK
20161.417.903 DKK
2015852.100 DKK
2014660.647 DKK
201323.488 DKK
20121.072.339 DKK

Likviditetsgrad

3.869 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

15 %

-33%
God

Soliditetsgrad

99 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.671’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.389’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.150’
  292’
  -
  -
  292’
  2.282’
  -
  2.282’
  -6’
  2.276’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.282’
  7.282’
  -
  -
  -
  -
  28’
  7.389’
  14.671’
  125’
  7.766’
  118’
  -
  14.480’
  -
  14.480’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  191’
  14.671’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHC EGVAD HOLDING ApS 11.02.2003
CHC HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 16.12.2002 10.02.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Bøelvej 15 · DK-6880 Tarm 01.01.2007
Bøelvej 15 · DK-6880 Tarm 30.10.2006 31.12.2006
Åboulevarden 40 · DK-6880 Tarm 16.12.2002 29.10.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 01.01.2008
741300 Meningsmåling og markedsanalyse 01.01.2003 31.12.2007
980000 Uoplyst 16.12.2002 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-02-11 11.02.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.02.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.02.2003

Direktører

Navn Fra Til
Carl Henrik Christiansen 16.12.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Henrik Christiansen 16.12.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHC EGVAD HOLDING ApS

Bøelvej 15
6880 Tarm

CVR

26920647

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2002

P-nummer

1009592357

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

732000
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej