FINN SABROE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2002
 • CVR 26910293

Virksomheden FINN SABROE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 25. november 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.956 DKK, mens den i 2021 var på -10.228 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.391 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

-295%

Egenkapital

182’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-295%

Årets resultat

2022-31.391 DKK
202116.101 DKK
202026.533 DKK
201915.499 DKK
20183.241 DKK
201711.544 DKK
2016-11.837 DKK
2015-1.918 DKK
20145.286 DKK
20132.339 DKK
201219.339 DKK

Likviditetsgrad

901 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-8 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

187’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  0
  -
  0
  -31’
  -
  -31’
  -
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  142’
  142’
  -
  -
  -
  0
  44’
  44’
  187’
  125’
  1’
  15’
  -
  182’
  -
  182’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  187’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FINN SABROE ApS 25.11.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Hylke Møllevej 21 · DK-8660 Skanderborg 06.05.2021
Harevej 22 · DK-8660 Skanderborg 01.01.2007 05.05.2021
Harevej 22 · DK-8660 Skanderborg 25.11.2002 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 25.11.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-12 12.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.11.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 12.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Finn Gjeraae Sabroe 25.11.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Gjeraae Sabroe 25.11.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FINN SABROE ApS

Hylke Møllevej 21
8660 Skanderborg

CVR

26910293

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2002

P-nummer

1009580405

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sabroe@besked.com

Telefon

86511913

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde anparter i EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-