STEEN ALLAN MADSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2002
 • CVR 26905710

Virksomheden STEEN ALLAN MADSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 1. december 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -166.258 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-166’ DKK

-87%

Egenkapital

32’ DKK

-90%

Omsætning

-

Resultat før skat

-166’ DKK

-92%

Årets resultat

2023-166.258 DKK
2022-88.952 DKK
2021-299.458 DKK
202068.961 DKK
2019150.596 DKK
201876.434 DKK
2017-121.261 DKK
2016-50.276 DKK
201548.953 DKK
2014-74.172 DKK
201337.309 DKK
2012202.974 DKK

Likviditetsgrad

106 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-173%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

-70%
God

Overskudsgrad

-

Balance

172’ DKK

-66%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

148’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -156’
  -156’
  -166’
  -
  -166’
  -
  -166’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  24’
  24’
  -
  -
  142’
  4’
  3’
  148’
  172’
  125’
  8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  172’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STEEN ALLAN MADSEN HOLDING ApS 09.12.2002
STEEN ALLAN MADSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 01.12.2002 08.12.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Parallelvej 20 · DK-2980 Kokkedal 01.01.2007
Parallelvej 20 · DK-2980 Kokkedal 01.12.2002 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.12.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2002-12-09 09.12.2002

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.12.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør alene. 09.12.2002

Direktører

Navn Fra Til
Steen Allan Madsen 01.12.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Allan Madsen 12.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STEEN ALLAN MADSEN HOLDING ApS

Parallelvej 20
2980 Kokkedal

CVR

26905710

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2002

P-nummer

1009575541

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45765560

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og obligationer. At eje og drive fast ejendom, samt at foretage anden finansiel investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-