TANDLÆGE LONNIE REIN ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2002
 • CVR 26817803

Virksomheden TANDLÆGE LONNIE REIN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 15. september 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på -119.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -398 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

0%

Egenkapital

93’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

0%

Årets resultat

2020-398 DKK
2019-295.615 DKK
2018-838.001 DKK
20171.429.354 DKK
2016213.961 DKK
2015-355.123 DKK
2014-76.931 DKK
2013-185.313 DKK
201255.085 DKK

Likviditetsgrad

1.038 %

0%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

103’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

103’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  103’
  103’
  125’
  -32’
  -
  -
  93’
  -
  93’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE LONNIE REIN ApS 02.05.2013 14.01.2022
TANDLÆGE LONNIE BÆRENTSEN ApS 15.09.2002 01.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hellerupvej 40A · DK-2900 Hellerup 08.09.2017 14.01.2022
Nørre Søgade 49 · DK-1370 København K 15.09.2002 07.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008 14.01.2022
851310 Praktiserende tandlæger 15.09.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-28 28.05.2014 14.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2002 14.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.05.2014 11.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lonnie Rein 15.09.2002 14.01.2022
Lonnie Rein 15.09.2002 14.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lonnie Rein 03.06.2018 14.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE LONNIE REIN ApS

Hellerupvej 40
2900 Hellerup

CVR

26817803

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2002

P-nummer

1009373442

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlæge virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-