PER MUNCH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2002
 • CVR 26811872

Virksomheden PER MUNCH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Struer. De blev etableret i 29. august 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.889 DKK, mens den i 2022 var på -6.626 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.191.435 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.191’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.576’ DKK

+356%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.313’ DKK

> +999%

Årets resultat

20232.191.435 DKK
2022-89.150 DKK
2021-75.878 DKK
2020-65.609 DKK
2019-62.416 DKK
2018-63.155 DKK
2017-65.036 DKK
2016-55.888 DKK
2015-60.967 DKK
201476.633 DKK
201322.927 DKK
2012-32.232 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

+178%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.306’ DKK

+228%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

326’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  22’
  -99’
  -
  -77’
  2.313’
  -
  2.313’
  -121’
  2.191’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  576’
  -
  -
  2.980’
  2.980’
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  3.306’
  125’
  1.451’
  -
  -
  1.576’
  -
  1.576’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  703’
  -
  500’
  -
  62’
  -
  1.731’
  3.306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER MUNCH HOLDING ApS 29.08.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvejen 12 · DK-7600 Struer 14.06.2019
Fjordvejen 12 · DK-7600 Struer 29.08.2002 13.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 29.08.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-08 08.06.2016
2002-08-29 29.08.2002 07.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.08.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.08.2002

Direktører

Navn Fra Til
Per Munch Pedersen 29.08.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Munch Pedersen 29.08.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER MUNCH HOLDING ApS

Fjordvejen 12
7600 Struer

CVR

26811872

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2002

P-nummer

1009366152

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder administration, handel, finansiering og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-