Boka Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2002
 • CVR 26800277

Virksomheden Boka Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Harpelunde. De blev etableret i 25. september 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 39.055 DKK, mens den i 2022 var på 293.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 366.910 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

367’ DKK

+72%

Egenkapital

-240’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023366.910 DKK
2022212.830 DKK
20214.805 DKK
2020-107.811 DKK
201928.128 DKK
2018-61.865 DKK
2017103.446 DKK
2016-40.730 DKK
201580.454 DKK
2014401.323 DKK
2013204.404 DKK
2012-139.843 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-14 %

+56%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.685’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

39’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

1.925’ DKK

-23%

Tilgodehavende

95’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  39’
  -
  -39’
  -
  0
  430’
  -63’
  -
  367’
  -
  -
  -
  -
  367’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.388’
  -
  -
  -
  201’
  1.589’
  -
  -
  -
  11’
  84’
  95’
  1.685’
  125’
  -365’
  -
  -
  -240’
  -
  -240’
  -
  -
  1.072’
  -
  -
  -
  1.072’
  -
  -
  97’
  -
  10’
  -
  853’
  1.685’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boka Ejendomme ApS 28.05.2015
NAKSKOV LÆDERHANDEL ApS 17.04.2012 27.05.2015
BOKA EJENDOMME ApS 25.09.2002 16.04.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Middelgrundsvej 9 · DK-4912 Harpelunde 04.06.2015
Nygade 13 · DK-4900 Nakskov 18.04.2012 03.06.2015
Middelgrundsvej 9 · DK-4912 Harpelunde 01.01.2007 17.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 28.05.2015
478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 17.04.2012 27.05.2015
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 16.04.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-28 28.05.2015
2014-05-21 21.05.2014 27.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.09.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kurt Andersen 28.05.2015
Solveig Birgitte Mlynek Andersen 25.09.2002 28.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kurt Andersen 28.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boka Ejendomme ApS

Middelgrundsvej 9
4912 Harpelunde

CVR

26800277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2002

P-nummer

1009337195

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af 3 ejendomme og formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-