N.C. ASSURANCE INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2002
 • CVR 26588405

Virksomheden N.C. ASSURANCE INVEST ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Tune. De blev etableret i 3. maj 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -132 DKK, mens den i 2021 var på -1.517 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -254.712 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-255’ DKK

-171%

Egenkapital

1.477’ DKK

-18%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-255’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-254.712 DKK
2021-93.973 DKK
202074.150 DKK
2019974.684 DKK
2018145.959 DKK
2017150.869 DKK
2016458.796 DKK
2015226.394 DKK
2014114.965 DKK
2013185.148 DKK
201279.073 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.477’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+91%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

1.477’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -255’
  -
  -
  -255’
  -255’
  -
  -255’
  -
  -255’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1.477’
  1.477’
  125’
  1.352’
  -
  -
  1.477’
  -
  1.477’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.477’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
N.C. ASSURANCE INVEST ApS 26.06.2003
N.C. FORSIKRINGSFORMIDLING ApS 03.05.2002 25.06.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Arnestien 16 · DK-4030 Tune 14.10.2016
Arnestien 16 · DK-4030 Tune 29.07.2013 13.10.2016
Tinggårdshegnet 30 · DK-4030 Tune 28.11.2011 28.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2005 31.12.2007
660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt 03.05.2002 31.05.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-16 16.07.2021
2013-05-24 24.05.2013 15.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.05.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Niels Jørgen Caspersen 03.05.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Jørgen Caspersen 03.05.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

N.C. ASSURANCE INVEST ApS

Arnestien 16
4030 Tune

CVR

26588405

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2002

P-nummer

1009084955

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nc@ncadvise.dk

Telefon

29614378

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i andre selskaber indenfor formidling af erhvervs-, og industriforsikring eller investering i andre selskaber med sådan aktivitet samt ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-