CO-DESIGN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. feb. 2002
 • CVR 26443334

Virksomheden CO-DESIGN ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København S. De blev etableret i 4. februar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.700 DKK, mens den i 2021 var på -7.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.255 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-2%

Egenkapital

-36’ DKK

-25%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-7’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-7.255 DKK
2021-7.100 DKK
2020-7.769 DKK
201911.079 DKK
2018-159.559 DKK
2017137.630 DKK
201624.507 DKK
2015-3.513 DKK
2014-32.020 DKK
20132.579 DKK
2012-36.057 DKK

Likviditetsgrad

70 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-44 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

82’ DKK

+56%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

82’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  1’
  -2’
  -
  -1’
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  12’
  82’
  82’
  125’
  -161’
  -
  -
  -36’
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  118’
  82’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CO-DESIGN ApS 04.02.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Markmandsgade 10 · DK-2300 København S 11.01.2006
Vordingborggade 6B · DK-2100 København Ø 04.02.2002 10.01.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 04.02.2002 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-31 31.05.2016
2002-02-04 04.02.2002 30.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.02.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 31.05.2016
Selskabet tegnes af den til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte direktør. 04.02.2002 30.05.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peter Voigt Knudsen 04.02.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Voigt Knudsen 19.05.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CO-DESIGN ApS

Markmandsgade 10
2300 København S

CVR

26443334

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. februar 2002

P-nummer

1008921764

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

32955000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksonhed med handel, produktion, service og investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-