TOUCHESPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2001
 • CVR 26409071

Virksomheden TOUCHESPORT ApS befinder sig i branchen "Sportsklubber" og har adresse i København NV. De blev etableret i 22. november 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 70.700 DKK, mens den i 2021 var på 116.425 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.601 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

-41%

Egenkapital

81’ DKK

+204%

Omsætning

-

Resultat før skat

70’ DKK

-40%

Årets resultat

202254.601 DKK
202192.510 DKK
2020-13.112 DKK
201928.712 DKK
2018-4.177 DKK
2017-38.772 DKK
2016-23.831 DKK
20156.037 DKK
201462.812 DKK
2013-75.539 DKK
2012-100.383 DKK

Likviditetsgrad

336 %

+127%
God

Afkastningsgrad

61 %

God

Soliditetsgrad

70 %

+116%
God

Overskudsgrad

-

Balance

116’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

71’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

116’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  71’
  -
  -
  -
  71’
  -
  -1’
  -
  -1’
  70’
  -
  70’
  -15’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  58’
  116’
  116’
  125’
  -44’
  -
  -
  81’
  -
  81’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  34’
  116’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOUCHESPORT ApS 22.11.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidkildevej 64 · DK-2400 København NV 11.08.2006
Carl Nielsens Allé 15C · DK-2100 København Ø 22.11.2001 10.08.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
931200 Sportsklubber 01.01.2008
980000 Uoplyst 22.11.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-29 29.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.11.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en af direktørerne. 29.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Jørgensen 22.11.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Jørgensen 01.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOUCHESPORT ApS

Hvidkildevej 64
2400 København NV

CVR

26409071

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2001

P-nummer

1008876785

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931200
Sportsklubber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fremme fægtning i Danmark samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en af direktørerne.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-