MARGAIN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. okt. 2001
 • CVR 26295033

Virksomheden MARGAIN ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 17. oktober 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 29.637 DKK, mens den i 2022 var på 3.296 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.934.341 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.934’ DKK

+444%

Egenkapital

21.549’ DKK

+30%

Omsætning

84’ DKK

0%

Resultat før skat

6.333’ DKK

+443%

Årets resultat

20234.934.341 DKK
2022-1.435.155 DKK
20216.006.115 DKK
20203.635.726 DKK
20191.102.275 DKK
20181.736.159 DKK
20171.595.808 DKK
2016732.894 DKK
20151.135.124 DKK
20141.183.981 DKK
20131.164.782 DKK
2012555.538 DKK

Likviditetsgrad

81.252 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

0 %

+624%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+4%
God

Overskudsgrad

35 %

+799%
God

Balance

22.524’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

30’ DKK

+799%

Gældsforpligtelser

975’ DKK

-36%

Tilgodehavende

22.324’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  84’
  30’
  -
  -
  -
  30’
  6.326’
  -9’
  -13’
  6.304’
  6.333’
  -
  6.333’
  -1.399’
  4.934’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  140’
  0
  1.827’
  22.324’
  22.524’
  125’
  20.957’
  395’
  -
  21.549’
  -
  21.549’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  947’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  22.524’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARGAIN ApS 17.10.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Kostskolevej 5 · DK-2880 Bagsværd 26.01.2004
Christianehøj 156 · DK-2860 Søborg 17.10.2001 25.01.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2008
721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware 17.10.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-10-17 17.10.2001

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.10.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.10.2001

Direktører

Navn Fra Til
Peter Larsen 17.10.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Larsen 17.10.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARGAIN ApS

Kostskolevej 5  - 7
2880 Bagsværd

CVR

26295033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. oktober 2001

P-nummer

1008744129

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er edb-konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter