KARAMA ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2001
 • CVR 26279860

Virksomheden KARAMA ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Tjæreborg. De blev etableret i 8. oktober 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 463.060 DKK, mens den i 2019 var på 483.782 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.671 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Christian Lorenzen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+195%

Egenkapital

-982’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+195%

Årets resultat

202052.671 DKK
201917.848 DKK
2018-38.305 DKK
201769.540 DKK
201671.024 DKK
201589.828 DKK
2014-1.368.040 DKK
201332.850 DKK
201248.625 DKK

Likviditetsgrad

24 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-312 %

+37%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

315’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

463’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

315’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  463’
  -389’
  -
  -
  -
  0
  -21’
  -
  -21’
  53’
  -
  53’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  238’
  68’
  -
  -
  -
  315’
  315’
  125’
  -1.107’
  -
  -
  -982’
  -
  -982’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  242’
  -
  19’
  1.035’
  1.297’
  315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KARAMA ApS 05.10.2016
KARAMA HOLDING ApS 28.01.2002 04.10.2016
DKB 1026 ApS 08.10.2001 27.01.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Storgårds Vej 17 · DK-6731 Tjæreborg 20.10.2018
Niels Storgårds Vej 17 · DK-6731 Tjæreborg 28.01.2002 19.10.2018
Kongensgade 70 · DK-6700 Esbjerg 08.10.2001 27.01.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.02.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.01.2015
980000 Uoplyst 08.10.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-05 05.10.2016
2002-01-28 28.01.2002 04.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.10.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.01.2002 19.09.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Christian Lorenzen 09.01.2002 19.09.2022
Søren Christian Lorenzen 09.01.2002
Sven Flemming Koch 08.10.2001 09.01.2002

Legalle ejere

Navn Fra Til
Søren Christian Lorenzen 09.01.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Christian Lorenzen 08.10.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KARAMA ApS

Niels Storgårds Vej 17
6731 Tjæreborg

CVR

26279860

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2001

P-nummer

1008723881

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Karama Holding ApS

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri samt besidde aktier, anparter og andre værdipapirer hvortil kommer investering i fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-