A.F.L. TRADING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2001
 • CVR 25980352

Virksomheden A.F.L. TRADING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Greve. De blev etableret i 15. marts 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.310.783 DKK, mens den i 2021 var på 986.804 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.294.121 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.294’ DKK

+36%

Egenkapital

7.621’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.294’ DKK

+36%

Årets resultat

20221.294.121 DKK
2021948.421 DKK
20201.137.774 DKK
2019145.228 DKK
2018369.161 DKK
2017742.424 DKK
2016384.798 DKK
2015772.192 DKK
2014455.552 DKK
2013422.511 DKK
2012167.695 DKK

Likviditetsgrad

114 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.684’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

1.311’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.213’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.311’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  24’
  1.294’
  -
  1.294’
  -
  1.294’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.472’
  7.472’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.213’
  8.684’
  125’
  3.223’
  114’
  -
  7.621’
  -
  7.621’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.063’
  1.063’
  8.684’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.F.L. TRADING ApS 15.03.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Nimbusvej 5 · DK-2670 Greve 08.11.2007
Nebraskavej 7B · DK-2300 København S 10.08.2007 07.11.2007
Roskildevej 153 · DK-2500 Valby 15.03.2001 09.08.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 15.03.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-10-30 30.10.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.03.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.10.2007

Direktører

Navn Fra Til
Anders From Larsen 15.03.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders From Larsen 15.03.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.F.L. TRADING ApS

Nimbusvej 5
2670 Greve

CVR

25980352

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2001

P-nummer

1008374275

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og dermed beslægtet virksomhed samt besiddelse af aktier i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej