PASCOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. feb. 2001
 • CVR 25928288

Virksomheden PASCOM ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Struer. De blev etableret i 28. februar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -26.412 DKK, mens den i 2021 var på -30.214 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.352 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

-47%

Egenkapital

911’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-67%

Årets resultat

202253.352 DKK
2021100.663 DKK
2020135.180 DKK
201984.107 DKK
201859.456 DKK
2017100.849 DKK
2016118.170 DKK
201551.096 DKK
2014-10.893 DKK
2013101.904 DKK
2012-78.450 DKK

Likviditetsgrad

2.258 %

-29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

922’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

233’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -69’
  -
  -57’
  35’
  -
  35’
  -18’
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  689’
  689’
  -
  -
  -
  3’
  5’
  233’
  922’
  125’
  357’
  -
  -
  911’
  -
  911’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  10’
  922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PASCOM ApS 12.12.2012
PASCOM HOLDING ApS 28.02.2001 11.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Nørgårdvej 41 · DK-7600 Struer 28.02.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 26.06.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 25.06.2008
980000 Uoplyst 28.02.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-26 26.05.2017
2012-12-12 12.12.2012 25.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.02.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 12.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Peter Pasgaard 28.02.2001

Legalle ejere

Navn Fra Til
Peter Pasgaard 21.01.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Pasgaard 28.02.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PASCOM ApS

Nørgårdvej 41
7600 Struer

CVR

25928288

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. februar 2001

P-nummer

1008329091

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

peter@pasgaard.com

Telefon

97854048

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og herunder eje aktier i Amplex A/S som drive finansiel- og investeringsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-