PVM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2001
 • CVR 25862724

Virksomheden PVM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -223.971 DKK, mens den i 2022 var på -11.022 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 857.334 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Pia Væversted Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

857’ DKK

+107%

Egenkapital

9.949’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

945’ DKK

+154%

Årets resultat

2023857.334 DKK
2022414.633 DKK
20211.623.399 DKK
20201.184.308 DKK
20191.394.895 DKK
2018-3.051 DKK
2017465.819 DKK
2016407.854 DKK
2015667.415 DKK
2014772.758 DKK
2013419.631 DKK
2012424.884 DKK

Likviditetsgrad

1.148 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.836’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-224’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10.174’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -224’
  -
  -
  -
  -224’
  663’
  -
  -
  663’
  945’
  -
  945’
  -88’
  857’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  662’
  -
  -
  662’
  662’
  -
  -
  -
  233’
  1.529’
  10.174’
  10.836’
  125’
  9.330’
  -
  -
  9.949’
  -
  9.949’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  512’
  -
  -
  -
  -
  1’
  886’
  10.836’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PVM HOLDING ApS 13.02.2001
BJHD170-I301 ApS 01.01.2001 12.02.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Rypelyngvej 1 · DK-2670 Greve 07.02.2021
Kalkbrænderiløbskaj 4A · DK-2100 København Ø 21.06.2018 06.02.2021
Kalkbrænderiløbskaj 4A · DK-2100 København Ø 13.02.2001 20.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.01.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-02-13 13.02.2001

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.02.2001

Direktører

Navn Fra Til
Pia Væversted Mortensen 13.02.2001
Michael Christiani Havemann 01.01.2001 13.02.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pia Væversted Mortensen 01.01.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PVM HOLDING ApS

Rypelyngvej 1
2670 Greve

CVR

25862724

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2001

P-nummer

1008237278

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pia@teamcactus.dk

Telefon

26246860

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller gennem ejerinteresser i andre selskaber at drive bogholderi-, administrations- og kursusvirksomhed samt dermed, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-