F.S. EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2000
 • CVR 25782674

Virksomheden F.S. EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Karup J. De blev etableret i 1. december 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 399.962 DKK, mens den i 2022 var på 229.409 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 190.142 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

190’ DKK

+335%

Egenkapital

4.122’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

238’ DKK

+59%

Årets resultat

2023190.142 DKK
202243.741 DKK
20211.099.774 DKK
2020221.065 DKK
2019135.093 DKK
2018218.542 DKK
2017377.765 DKK
2016150.712 DKK
201530.031 DKK
201463.514 DKK
2013-51.218 DKK
2012147.032 DKK

Likviditetsgrad

198 %

-41%
God

Afkastningsgrad

5 %

Svag

Soliditetsgrad

92 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.479’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

400’ DKK

+74%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

707’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  400’
  -
  -162’
  -
  238’
  0
  -
  -
  0
  238’
  -
  238’
  -48’
  190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  14’
  -
  3.772’
  -
  -
  -
  -
  3.772’
  -
  15’
  -
  31’
  604’
  707’
  4.479’
  200’
  3.922’
  -
  -
  4.122’
  -
  4.122’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  188’
  358’
  4.479’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F.S. EJENDOMME ApS 01.12.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 29.04.2021
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 22.08.2019 28.04.2021
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 16.05.2019 21.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-06 06.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 01.12.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Frode Verner Siig 01.12.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frode Verner Siig 13.03.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F.S. EJENDOMME ApS

Solvænget 132
7470 Karup J

CVR

25782674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2000

P-nummer

1008133332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

frodesiig@youmail.dk

Telefon

22499999

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-