BIRTE VILSTED LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. nov. 2000
 • CVR 25705076

Virksomheden BIRTE VILSTED LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 7. november 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.483 DKK, mens den i 2022 var på -8.806 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.726 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-137%

Egenkapital

838’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-129%

Årets resultat

2023-9.726 DKK
202226.206 DKK
2021136.090 DKK
202028.264 DKK
201991.677 DKK
201877.909 DKK
2017-324.432 DKK
201667.584 DKK
201585.829 DKK
2014104.304 DKK
2013203.971 DKK
201265.297 DKK

Likviditetsgrad

32.403 %

+165%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

841’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

841’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  839’
  841’
  841’
  125’
  591’
  122’
  -
  838’
  -
  838’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  841’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIRTE VILSTED LARSEN HOLDING ApS 07.11.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Thrigesvej 19 · DK-7400 Herning 09.02.2024
Thrigesvej 19 · DK-7400 Herning 16.08.2019 08.02.2024
Rosenvænget 16 · DK-7400 Herning 07.11.2000 15.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 11.08.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 10.08.2010
980000 Uoplyst 07.11.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-11-07 07.11.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.11.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 07.11.2000

Direktører

Navn Fra Til
Birte Vilsted Larsen 07.11.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birte Vilsted Larsen 07.11.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIRTE VILSTED LARSEN HOLDING ApS

Thrigesvej 19
7400 Herning

CVR

25705076

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. november 2000

P-nummer

1008009836

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97220518

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej