MUSEUMSBYGNINGEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2000
 • CVR 25671597

Virksomheden MUSEUMSBYGNINGEN ApS befinder sig i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 4. oktober 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 95.214 DKK, mens den i 2022 var på 8.440 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.796 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anne Kristine Hjorth Nellemann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

+158%

Egenkapital

-443’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

+158%

Årets resultat

202342.796 DKK
2022-74.059 DKK
2021-202.421 DKK
2020-144.059 DKK
2019-577.116 DKK
2018-140.256 DKK
201730.159 DKK
2016-1.216.241 DKK
2015-310.399 DKK
2014-40.935 DKK
2013-
2012112.278 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

+164%
God

Soliditetsgrad

-149 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

297’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

95’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

162’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  95’
  -52’
  -
  -
  43’
  -
  0
  -
  0
  43’
  -
  43’
  -
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  135’
  135’
  -
  -
  -
  153’
  9’
  162’
  297’
  125’
  -568’
  -
  -
  -443’
  -
  -443’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  -
  41’
  -
  739’
  297’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUSEUMSBYGNINGEN ApS 28.10.2013
1104 HOLDING ApS 16.06.2004 27.10.2013
MICHAEL NELLEMANN HOLDING ApS 25.10.2000 15.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Studiestræde 14 · DK-1455 København K 01.03.2019
Frydendalsvej 18 · DK-1809 Frederiksberg C 12.09.2012 28.02.2019
Gammel Kongevej 43 · DK-1610 København V 24.04.2007 11.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 01.07.2013
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.10.2012 30.06.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 24.10.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-10-28 28.10.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.10.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 17.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 28.10.2013 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anne Kristine Hjorth Nellemann 17.12.2018
Anne Kristine Hjorth Nellemann 28.10.2013 27.11.2018
Michael Bjørn Nellemann 19.02.2007 28.10.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Kristine Hjorth Nellemann 06.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUSEUMSBYGNINGEN ApS

Studiestræde 14
1455 København K

CVR

25671597

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2000

P-nummer

1007971520

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477840
Kunsthandel og gallerivirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@banjarathnov.com

Telefon

21388227

Formål

Selskabets formål er at udøve galleri og kunsthandel, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-