BANYO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2013
 • CVR 25660358

Virksomheden BANYO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 18. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.819 DKK, mens den i 2021 var på -629 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 733.613 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

734’ DKK

-54%

Egenkapital

2.493’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

729’ DKK

-54%

Årets resultat

2022733.613 DKK
20211.591.260 DKK
2020774.842 DKK
2019-55.738 DKK
201883.560 DKK
2017-773.969 DKK
2016418.354 DKK
2015363.395 DKK
2014307.022 DKK
201374.613 DKK

Likviditetsgrad

210 %

+60%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

80 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.129’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-189%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.336’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -30’
  760’
  731’
  729’
  -
  729’
  -4’
  734’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.493’
  -
  -
  1.793’
  1.793’
  -
  -
  1.105’
  -
  1’
  1.336’
  3.129’
  80’
  2.413’
  -
  -
  2.493’
  -
  2.493’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  11’
  636’
  3.129’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BANYO HOLDING ApS 18.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kongensgade 3 · DK-1264 København K 18.03.2019
Store Kongensgade 3 · DK-1264 København K 10.10.2018 17.03.2019
Store Kongensgade 3 · DK-1264 København K 18.12.2013 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 18.12.2013 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-18 18.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Bøgede Andersen 18.12.2013
David Fardan Nodal 18.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Bøgede Andersen 18.12.2013
David Fardan Nodal 18.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BANYO HOLDING ApS

Store Kongensgade 3
1264 København K

CVR

25660358

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2013

P-nummer

1018987887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller