FLH HOLDING, NÆSTVED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2000
 • CVR 25657667

Virksomheden FLH HOLDING, NÆSTVED ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Næstved. De blev etableret i 30. september 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -50.022 DKK, mens den i 2022 var på -53.315 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 638.873 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Birte Marie Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

639’ DKK

+141%

Egenkapital

9.341’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

639’ DKK

+141%

Årets resultat

2023638.873 DKK
2022-1.560.224 DKK
20211.242.059 DKK
2020163.621 DKK
2019305.537 DKK
2018231.410 DKK
2017327.514 DKK
2016476.025 DKK
20150 DKK
2014-411.456 DKK
2013-152.754 DKK
2012892.697 DKK

Likviditetsgrad

30.922 %

+11%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.371’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-50’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.371’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -50’
  -
  -
  -
  -50’
  774’
  -85’
  -
  689’
  639’
  -
  639’
  -
  639’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  9.371’
  9.371’
  125’
  9.094’
  122’
  -
  9.341’
  -
  9.341’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  9.371’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FLH HOLDING, NÆSTVED ApS 30.09.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordbakken 17 · DK-4700 Næstved 23.01.2007
Marskvej 27 · DK-4700 Næstved 01.01.2007 22.01.2007
Marskvej 27 · DK-4700 Næstved 30.09.2000 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.01.2013
980000 Uoplyst 30.09.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-09-30 30.09.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.09.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 30.09.2000

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Finn Leif Thomas Hansen 30.09.2000
Jørgen Hyllested 30.09.2000 30.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Finn Leif Thomas Hansen 30.09.2000
Jørgen Hyllested 30.09.2000 30.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Leif Thomas Hansen 30.09.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FLH HOLDING, NÆSTVED ApS

Fjordbakken 17
4700 Næstved

CVR

25657667

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2000

P-nummer

1007482686

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

flth4700@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for FINN L. HANSEN, NÆSTVED A/S, samt at foretage investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej