BRIAN ØRNSKOV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2013
 • CVR 25633962

Virksomheden BRIAN ØRNSKOV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Christiansfeld. De blev etableret i 19. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.469 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-45%

Egenkapital

67’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-2.469 DKK
2021-1.704 DKK
2020-3.282 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-3.306 DKK
2014-3.060 DKK

Likviditetsgrad

414 %

+222%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-70%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+64%
God

Overskudsgrad

-

Balance

71’ DKK

-41%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  0
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  -
  55’
  55’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  71’
  80’
  -13’
  -
  -
  67’
  -
  67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  3’
  -
  4’
  71’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRIAN ØRNSKOV HOLDING ApS 19.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Kær Møllevej 28 · DK-6070 Christiansfeld 23.04.2024
Kær Møllevej 28 · DK-6070 Christiansfeld 05.01.2021 22.04.2024
Kær Møllevej 28 · DK-6070 Christiansfeld 19.12.2013 04.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-06 06.06.2023
2013-12-19 19.12.2013 05.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Brian Skøtt Ørnskov 19.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Skøtt Ørnskov 19.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRIAN ØRNSKOV HOLDING ApS

Kær Møllevej 28
6070 Christiansfeld

CVR

25633962

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2013

P-nummer

1018984241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

brian@allerbyg.dk

Telefon

20251404

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-