ALO 2006 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2013
 • CVR 25483189

Virksomheden ALO 2006 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 4. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.030 DKK, mens den i 2021 var på -3.800 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.738.710 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.739’ DKK

+26%

Egenkapital

10.565’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.740’ DKK

+19%

Årets resultat

20221.738.710 DKK
20211.374.653 DKK
20204.375.415 DKK
2019374.726 DKK
2018-825.053 DKK
2017264.040 DKK
2016766.134 DKK
20151.601.720 DKK
2014543.698 DKK
2013491.434 DKK

Likviditetsgrad

5.059 %

+208%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.653’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.473’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  143’
  143’
  1.740’
  -
  1.740’
  -1’
  1.739’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.180’
  6.180’
  -
  -
  -
  -
  739’
  4.473’
  10.653’
  80’
  6.467’
  118’
  -
  10.565’
  -
  10.565’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  88’
  10.653’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALO 2006 ApS 04.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Steenwinkelsvej 9 · DK-1966 Frederiksberg C 04.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 04.12.2013 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-04 04.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 04.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anders Lonka Nis-Hansen 04.12.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Anders Lonka Nis-Hansen 12.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Lonka Nis-Hansen 04.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALO 2006 ApS

Steenwinkelsvej 9
1966 Frederiksberg C

CVR

25483189

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2013

P-nummer

1018959204

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej