LITOS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2000
 • CVR 25475712

Virksomheden LITOS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herfølge. De blev etableret i 28. juni 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.383 DKK, mens den i 2021 var på -14.746 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.517 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

+387%

Egenkapital

3.919’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

70’ DKK

+339%

Årets resultat

202267.517 DKK
202113.861 DKK
20208.652 DKK
2019192.253 DKK
201810.009 DKK
201723.428 DKK
201638.299 DKK
20157.025 DKK
201412.932 DKK
201378.677 DKK
20122.932 DKK

Likviditetsgrad

263 %

+13%
God

Afkastningsgrad

0 %

+223%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.315’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.665’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  10’
  106’
  -45’
  -
  60’
  70’
  -
  70’
  -2’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.650’
  -
  -
  -
  -
  1.650’
  -
  -
  -
  3.631’
  26’
  3.665’
  5.315’
  125’
  3.794’
  -
  -
  3.919’
  -
  3.919’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  7’
  1.396’
  5.315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LITOS ApS 18.08.2000
LITOS ApS UNDER STIFTELSE 28.06.2000 17.08.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Teglværksvej 14 · DK-4681 Herfølge 18.01.2006
Vordingborgvej 90 · DK-4681 Herfølge 28.06.2000 17.01.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 28.06.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-08-18 18.08.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.08.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.08.2000

Direktører

Navn Fra Til
Lise Palm 28.06.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lise Palm 28.06.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LITOS ApS

Teglværksvej 14
4681 Herfølge

CVR

25475712

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2000

P-nummer

1007748031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i andre selskaber samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-