MALLING HOLDING ApS

UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2013
 • CVR 25457765

Virksomheden MALLING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 10. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.000 DKK, mens den i 2022 var på -4.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.714 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

-77%

Egenkapital

99’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

-66%

Årets resultat

202320.714 DKK
202288.665 DKK
2021-84.530 DKK
2020-5.978 DKK
201926.077 DKK
20181.659 DKK
20177.477 DKK
20168.193 DKK
201537.941 DKK
201452.823 DKK

Likviditetsgrad

151 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

121’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  24’
  25’
  20’
  -
  20’
  -1’
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  88’
  88’
  -
  -
  30’
  1’
  -
  34’
  121’
  80’
  11’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  22’
  121’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MALLING HOLDING ApS 10.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Opkærsvej 1 · DK-8381 Tilst 10.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2014
999999 Uoplyst 10.12.2013 31.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-10 10.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 12.04.2024
Selskabet tegnes af én direktør. 10.12.2013 11.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Malling 01.01.2014 12.04.2024
Jesper Malling 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Malling 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MALLING HOLDING ApS

Opkærsvej 1
8381 Tilst

CVR

25457765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2013

P-nummer

1018956167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-