LØNG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2000
 • CVR 25447336

Virksomheden LØNG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sorø. De blev etableret i 22. maj 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.598.160 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.598’ DKK

-611%

Egenkapital

3.943’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.598’ DKK

-639%

Årets resultat

2022-1.598.160 DKK
2021-224.732 DKK
2020-2.260 DKK
2019227.832 DKK
2018478.321 DKK
2017647.537 DKK
2016629.163 DKK
2015115.501 DKK
2014188.133 DKK
2013205.191 DKK
2012501.117 DKK

Likviditetsgrad

1.389 %

-86%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.047’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.451’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  4’
  -6’
  66’
  65’
  -1.598’
  -
  -1.598’
  -
  -1.598’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  303’
  -
  -
  2.597’
  2.597’
  -
  -
  893’
  94’
  463’
  1.451’
  4.047’
  125’
  3.700’
  118’
  -
  3.943’
  -
  3.943’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  10’
  -
  104’
  4.047’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LØNG HOLDING ApS 01.01.2010
TURISTVOGNMAND TORBEN LUND HOLDING ApS 22.05.2000 31.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Lange Løng 6 · DK-4180 Sorø 01.01.2007
Lange Løng 6 · DK-4180 Sorø 01.04.2006 31.12.2006
Leandersvej 12 · DK-4293 Dianalund 22.05.2000 31.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 22.05.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-08 08.06.2015
2010-01-01 01.01.2010 07.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.05.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Torben Lund 22.05.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Lund 22.05.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LØNG HOLDING ApS

Lange Løng 6
4180 Sorø

CVR

25447336

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2000

P-nummer

1007713009

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lyng2trafikskole@gmail.com

Telefon

42181262

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investeringsvirksomhed og at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-