Crescendo Property ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2000
 • CVR 25438760

Virksomheden Crescendo Property ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. juni 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.091.976 DKK, mens den i 2021 var på 573.452 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 345.014 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

345’ DKK

> +999%

Egenkapital

10.511’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

449’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022345.014 DKK
202112.334 DKK
202016.619 DKK
201928.022 DKK
2018-403.808 DKK
2017-300.743 DKK
201647.777 DKK
201588.813 DKK
2014-120.216 DKK
201316.868 DKK
201244.771 DKK

Likviditetsgrad

71 %

+254%
Svag

Afkastningsgrad

3 %

+222%
Svag

Soliditetsgrad

39 %

+38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26.727’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

1.092’ DKK

+90%

Gældsforpligtelser

15.515’ DKK

-23%

Tilgodehavende

1.131’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.092’
  -
  -326’
  -
  766’
  1’
  -
  3’
  4’
  449’
  -
  449’
  -104’
  345’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  25.596’
  -
  -
  -
  -
  25.596’
  -
  33’
  -
  397’
  701’
  1.131’
  26.727’
  127’
  9.141’
  -
  -
  10.511’
  -
  10.511’
  700’
  700’
  13.583’
  -
  -
  -
  13.917’
  548’
  -
  -
  -
  54’
  428’
  1.599’
  26.727’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Crescendo Property ApS 08.05.2017
RENTEMESTERVEJ 23 ApS 23.09.2014 07.05.2017
FOOLS ApS 01.06.2000 22.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ahlmanns Alle 34 · DK-2900 Hellerup 10.06.2020
Rentemestervej 23 · DK-2400 København NV 18.10.2017 09.06.2020
Borgergade 144 · DK-1300 København K 13.10.2014 17.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-25 25.05.2018
2017-05-08 08.05.2017 24.05.2018
2014-09-23 23.09.2014 07.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
127.000 DKK 25.05.2018
126.000 DKK 01.06.2000 24.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.09.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hans Gregersen Dal 01.06.2000 23.09.2014
Jørgen Thorup 01.06.2000 23.09.2014
Ivan Pedersen 01.06.2000 23.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Marcus Fredrik Poulsen 23.09.2014
Jørgen Thorup 01.06.2000 23.09.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
CRESCENDO INVEST 2011 ApS 15.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Marcus Fredrik Poulsen 01.06.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Crescendo Property ApS

Ahlmanns Alle 34
2900 Hellerup

CVR

25438760

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2000

P-nummer

1007703062

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Rentemestervej 23 ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ap@crescendoinvest.com

Telefon

21722756

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og industri samt at eje ejendommen beliggende Rentemestervej 23, 2400 København NV.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

127.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-